Výuka předmětu EKONOMIKA
 

HOME

John Bird & John Fortune
komentář k finanční krizi on YouTube 

+ much more by "Long Johns" about this issue like the one about the "moral hazard" and much more on right bar of the respective link....here just YOU CHECK OUT !!!

Loga pro čas krize

Prosím studenty aby pro komunikaci s vyučujícím používali mail: 
g7@jan-caha.eu

 

Příjemné prázdniny
 jakož i mnoho úspěchů do budoucna přeje Vám přeje vyučující:

Jan Caha

Texty pro opakování:  (pdf, PowerPoint) - ke stažení vždy pod zvýrazněným/podtrženým odkazem

1.  Základní Ekonomické Pojmy:  
eko01  (úvod, mikro- a makro- ekonomika, ekonomická organizace, náklady příležitostí....)  
eko02 
(charakteristika trhů, dokonalá konkurence, monopol a oligopol.., úloha státu v ekonomice)  
eko03
   (Hranice prod. možností-PPF, nabídka, poptávka a jejich elasticita), 

2. Mikroekonomika
eko04
   (firma na dok. konkurenčním trhu, náklady-costs, - TC, MC, AC.., příjmy-revenue- TR, MR, mezní (=marginal) příjmy a náklady..)   Mezní produkt .. celkový a mezní produkt, výnosy z rozsahu   
eko05 (ekonomie výnosů z rozsahu, konkurence cenová a necenová, ) 

3. Řízení Podniku   viz. portál:    http://managementmania.com/   !!!
Marketingový mix 4P :  základy marketingu, nákladová vs. tržní cena, tzv 4P: Product Place, Price Promotion !!!
eko06 Podnik 1
eko07 Finanční a Hmotná struktura podniku (text)
eko 08 Finanční řízení, Rizika, Kalkulace 1
Řízení procesů  (úvod do řízení kvality TQM, procesní analýza podniku, jako předpoklad pro certifikaci ISO 9001-2)
Návod na sepsání Business Plánu (odkaz na metodiku JIC: Jihomoravského Innovačního Centra)
Summary in English    

4. Makroekonomika
Hospodářská Politika   2
Výkonost Národního Hospodářství  2
Makro-Ekonomická rovnováha 2
Nezaměstnanost 2
Trh Peněz  2
( Platební billance ) ....!! nepovinný rozšiřující text (T.Sedláčka), na úrovni pro VŠ - pouze pro dobrovolné zájemce o problematiku
 

Písemný test

Písemný test - pdf

1 texty převzaté částečně z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
2  texty převzaté z fakulty životního prostředí  University Jana_Evangelisty Purkyně

Doporučená učebnice:
EKONOMIE
      Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus   (české vydání SVOBODA 1991)
na Webu je k dispozici pouze anglický text... zde: Economics  =odkaz

Další texty:  
Introduction to Economic Analysis

by R. Preston McAfee, CalTech  (California Institute of Technology)

 

Formuláře ke stažení:    (MS Excel)                                        !!!!   Domácí úkol na 3. čtvrtletí   !!!! 
Účetní výkazy: Rozvaha, Výsledovka    (účetní závěrka)            vyplnit a odevzdat  účetní nebo daňové (dle výběru)  
Daň z příjmů (FO)   + 
Přehledy   (tzv."Social Security Tax) )    = zadání bude upřesněno v hodině....